Sandblåsing

Sandblåsing er trykkluftblåsing med sand av forskjellig kornstørrelse. Sanden er svært hard og effektiv på stålkonstruksjoner, broer, tanker, jernbane etc.

Vi bruker også møbelsand for finere oppgaver.

En type som er kommet i de siste årene er garnet. Garnet er et hardt og skarpt blåsemiddel, og er egnet til de fleste overflater der rask avvirkning og kostandseffektivitet er et krav. Garnet utmerker seg ved lav støvutvikling grunnet høy egenvekt.