Vi renser og blåser både med Soda, Glass, Garnet og Sand.
Vi utfører også Sveising, Grunning og Lakkering

AOT holder til på Høllen Vest i Søgne, et par mil vest for Kristiansand. Der har vi blåsehall for mindre oppdrag, løftebukk for biler opp til 4 tonn og egen lakkboks for sprøyting av biler etc.

Vi har også mobilt utstyr slik at vi kan utføre jobber ute hos kunden.

Firmaet eies og drives av Johnny Digervold og John Nergård. Johnny har fagbrev som sandblåser og sprøytemaler siden slutten av 70-tallet og John er ingeniør fra oljeindustrien og mange års erfaring som sveiser.

Referanser / prosjekter

Vi har avtale med ISS om fjerning av grafitti på alle Telenors bygg i Agder. Det brukes sodablåsing for å bevare maling, tegl og mur under grafittien best mulig. Bla bla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla bla

Vi har utført en større sand- og sodablåsings jobb av en 1965 VW Type 2 Buss som også trengte en god del sveisearbeid. Bilen skal blåses helt ren og grunnes med Jotun Sink Epoxy før den sendes til hellakkering.